Tusenmiljarder.se

Tusen miljarder. Så mycket kronor läcker Sveriges företag och organisationer varje år. Detta på grund av att produkter, tjänster och processer inte uppfyller krav och förväntningar.
Kostnaderna för kvalitetsbrister kan i vissa fall uppgå till mer än 30 procent av en verksamhets hela omsättning.

Bidrar din verksamhet också till läckaget?
Med tusenmiljardertestet får du snabbt och enkelt en bild av verksamheten och möjligheten till förbättring.

Tusen miljarder. Så mycket kronor läcker Sveriges företag varje år på grund av att produkter, tjänster och processer inte uppfyller krav och förväntningar.
Bidrar din verksamhet också till läckaget?

Gör testet

Hur mycket omsätter verksamheten?

Ställ markören på aktuellt belopp

{{ turnover | currency }} kr

Nästa

Kundorientering

Pricka in på skalan, 1- 5, vad som kännetecknar din verksamhet.

{{ answers[0].value }}

Kunder upplevs ofta som en störning i vårt arbete. Vi har inte klart för oss vad de förväntar sig eller vad de egentligen tycker om oss.
Vi har heller inte riktigt klart för oss vad vi lovat ifråga om våra varor och tjänster, leveranstider och service i allmänhet.

{{ !saving ? 'Nästa' : 'Laddar...' }}

Det viktigaste i vårt vardagliga arbete är att möta förväntningarna från våra kunder. Vi har klart för oss vad de har för förväntningar och vad vi lovat dem.
Vi är måna om att ta reda på vad kunderna tycker om oss och är öppna för synpunkter och klagomål som ett led i vårt förbättringsarbete.

Kunder upplevs ofta som en störning i vårt arbete. Vi har inte klart för oss vad de förväntar sig eller vad de egentligen tycker om oss.
Vi har heller inte riktigt klart för oss vad vi lovat ifråga om våra varor och tjänster, leveranstider och service i allmänhet.

Det viktigaste i vårt vardagliga arbete är att möta förväntningarna från våra kunder. Vi har klart för oss vad de har för förväntningar och vad vi lovat dem.
Vi är måna om att ta reda på vad kunderna tycker om oss och är öppna för synpunkter och klagomål som ett led i vårt förbättringsarbete.

Allas delaktighet

Pricka in på skalan, 1- 5, vad som kännetecknar din verksamhet.

{{ answers[1].value }}

Medarbetarna känner inte till mål och planer, ser inte heller sin roll i helheten och vet inte hur var och en skall bidra till att utveckla verksamheten. Vi koncentrerar oss
på att bara klara ut våra egna uppgifter och försöka vinna personliga fördelar.

{{ !saving ? 'Nästa' : 'Laddar...' }}

Varje medarbetare engageras och känner sig delaktig i verksamheten. Var och en känner till mål och planer och har kunskaper om de resultat som uppnås. Förutsättningar skapas för att var och en individuellt och i grupp skall kunna bidra till verksamhetens utveckling.

Medarbetarna känner inte till mål och planer, ser inte heller sin roll i helheten och vet inte hur var och en skall bidra till att utveckla verksamheten. Vi koncentrerar oss
på att bara klara ut våra egna uppgifter och försöka vinna personliga fördelar.

Varje medarbetare engageras och känner sig delaktig i verksamheten. Var och en känner till mål och planer och har kunskaper om de resultat som uppnås. Förutsättningar skapas för att var och en individuellt och i grupp skall kunna bidra till verksamhetens utveckling.

Engagerat ledarskap

Pricka in på skalan, 1- 5, vad som kännetecknar din verksamhet.

{{ answers[2].value }}

Cheferna visar inget tydligt personligt engagemang i utvecklingsarbetet och stödjer inte medarbetarna i deras arbete genom tydliga mål och planer.
De är återhållsamma med uppskattning och belöningar. Medarbetarna får sällan eller aldrig komma till tals innan beslut fattas.

{{ !saving ? 'Nästa' : 'Laddar...' }}

Våra ledare visar ett personligt engagemang för verksamhetens långsiktigt bästa. Medarbetare har nära kontakt med ledarna och alla
får komma till tals. Det visas respekt för allas åsikter. Vi har tydliga mål och planer som följs upp. Ledarna uppmärksammar goda prestationer.

Cheferna visar inget tydligt personligt engagemang i utvecklingsarbetet och stödjer inte medarbetarna i deras arbete genom tydliga mål och planer.
De är återhållsamma med uppskattning och belöningar. Medarbetarna får sällan eller aldrig komma till tals innan beslut fattas.

Våra ledare visar ett personligt engagemang för verksamhetens långsiktigt bästa. Medarbetare har nära kontakt med ledarna och alla
får komma till tals. Det visas respekt för allas åsikter. Vi har tydliga mål och planer som följs upp. Ledarna uppmärksammar goda prestationer.

Ständiga förbättringar

Pricka in på skalan, 1 – 5, vad som kännetecknar din verksamhet.

{{ answers[3].value }}

Ett fåtal "specialister" svarar för våra förbättringsaktiviteter. Övriga medarbetare förväntas inte eller ges förutsättningar, tid eller kunskaper/information för att delta i förbättringsarbetet.

{{ !saving ? 'Nästa' : 'Laddar...' }}

Alla medarbetare är uppmärksamma på att förbättra processer, varor, tjänster, metoder och arbetssätt. All verksamhet genomsyras av
detta synsätt och medarbetarna ges förutsättningar, tid, kunskaper och information för att kunna bidra till verksamhetens förbättring.

Ett fåtal "specialister" svarar för våra förbättringsaktiviteter. Övriga medarbetare förväntas inte eller ges förutsättningar, tid eller kunskaper/information för att delta i förbättringsarbetet.

Alla medarbetare är uppmärksamma på att förbättra processer, varor, tjänster, metoder och arbetssätt. All verksamhet genomsyras av
detta synsätt och medarbetarna ges förutsättningar, tid, kunskaper och information för att kunna bidra till verksamhetens förbättring.

Snabbare reaktioner

Pricka in på skalan, 1- 5, vad som kännetecknar din verksamhet.

{{ answers[4].value }}

Våra aktiviteter tar den tid de tar och våra kunder, såväl externa som interna, måste förstå att vi inte hinner ställa upp på att svara på deras frågor direkt eller att påskynda våra aktiviteter för att de just nu efterfrågar det. Tids nog kommer vi att hantera deras synpunkter och önskemål.

{{ !saving ? 'Nästa' : 'Laddar...' }}

I alla delar av vår verksamhet arbetar vi systematiskt med att korta svarstider och att korta handläggnings- och ledtider. Vi strävar alltid efter att reagera snabbare på kundernas behov, krav, önskemål, förväntningar och synpunkter.

Våra aktiviteter tar den tid de tar och våra kunder, såväl externa som interna, måste förstå att vi inte hinner ställa upp på att svara på deras frågor direkt eller att påskynda våra aktiviteter för att de just nu efterfrågar det. Tids nog kommer vi att hantera deras synpunkter och önskemål.

I alla delar av vår verksamhet arbetar vi systematiskt med att korta svarstider och att korta handläggnings- och ledtider. Vi strävar alltid efter att reagera snabbare på kundernas behov, krav, önskemål, förväntningar och synpunkter.

Långsiktighet

Pricka in på skalan, 1- 5, vad som kännetecknar din verksamhet.

{{ answers[5].value }}

Kortsiktiga vinster och besparingar prioriteras alltid i förhållande till insatser som avser att långsiktigt utveckla verksamheten. Organisationen präglas av ryckighet i beslutsfattandet och utvecklingen sker till synes planlöst.

{{ !saving ? 'Skicka!' : 'Laddar...' }}

Verksamheten utvärderas och förbättras mot långsiktiga mål och planer och inte mot bakgrund av kortsiktiga fördelar.
Satsningar sker på verksamhetsutveckling som leder till högre produktivitet och effektivitet, nöjdare kunder, bättre miljö och bättre långsiktig lönsamhet.

Kortsiktiga vinster och besparingar prioriteras alltid i förhållande till insatser som avser att långsiktigt utveckla verksamheten. Organisationen präglas av ryckighet i beslutsfattandet och utvecklingen sker till synes planlöst.

Verksamheten utvärderas och förbättras mot långsiktiga mål och planer och inte mot bakgrund av kortsiktiga fördelar.
Satsningar sker på verksamhetsutveckling som leder till högre produktivitet och effektivitet, nöjdare kunder, bättre miljö och bättre långsiktig lönsamhet.

Tillbaka till testet
En sida från

{{ result.description }}

{{ sentence }}
Din verksamhet kan förbättras med

0 kr

per år!